Regulamin

I. Definicje

1. Administrator Serwisu – Hanna Żebrowska doktor-online.pl” firma wykonująca działalność gospodarczą adres siedziby: Aleje Jerozolimskie 151/51 kod pocztowy 02-326  Warszawa NIP: 5213434914 REGON: 141109220
2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://doktor-online.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telekonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej, elektronicznej konsultacji w formie pisemnej lub elektroniczne dostarczenie zakupionych usług, dla której określono zasady i zakres świadczenia
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu
1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Zasadami funkcjonowania serwisu
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Zasad w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
4. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Usługi medyczne online
1. Skorzystanie z usług medycznych online wymaga:
-akceptacji Regulaminu serwisu.
-wypełnienia dedykowanego usłudze formularza zgodnie z przyjętymi ZASADAMI
-dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis
2. Akceptacja regulaminu jest również jednoznaczna z akceptacją ZASAD korzystania z serwisu.
3. Wystawione w ramach Konsultacji online e-recepty lub zwolnienie lekarskie są
wysyłane adres email lub SMS podane w formularzu

IV. Dane osobowe
1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

V. Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2020r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu