Telemedycyna

Telemedycyna w szybkim tempie staje się codziennością opieki medycznej w Polsce. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie pacjentów zdalną formą korzystania z tej formy opieki.

 

Oferujemy porady telemedyczne i konsultacje online. Za ich pośrednictwem pacjenci mogą bez wychodzenia z domu otrzymać m.in. e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie. Co ważne, zdecydowana większość naszych pacjentów, którzy skorzystali z tej formy kontaktu z lekarzem, deklaruje, że chętnie skorzysta z niej ponownie.

Telemedycyna to świadczenia medyczne wykonywane przy użyciu systemów teleinformatycznych. W praktyce są to więc działania personelu medycznego wykonywane na odległość, których celem jest ocena stanu zdrowia pacjenta.

Zalicza się tu wiele form świadczenia usług, z których jedną z popularniejszych są telekonsultacje. Telekonsultacja to na przykład wizyta  w formie czatu, połączenia głosowego lub wideo online z lekarzem

Szybko rozwijają się też inne formy telemedycyny, na przykład zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych (telemonitoring), kontynuacja niektórych zabiegów rehabilitacyjnych przez pacjenta w domu pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty (telerehabilitacja). W diagnostyce obrazowej lekarze radiolodzy wykonują zdalne opisy badań (teleradiologia), a coraz szersze zastosowanie zdobywa też zdalna opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi lub w podeszłym wieku (teleopieka).

Popularność telemedycyny rośnie. Wynika to z faktu, że uzyskiwanie porady medycznej w ten sposób jest szybkie i proste. Z tego typu rozwiązań coraz chętniej korzystają nie tylko osoby czynne zawodowo i żyjące w pośpiechu, ale też wszyscy dla których e-recepta czy e-zwolnienie lekarskie jest nowoczesnym narzędziem dbania o swoje zdrowie.